Klachtenregeling

Wanneer u onverhoopt een klacht heeft verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen over deze klacht. 

Mocht u samen met ons niet tot een eenduidige oplossing kunnen komen dan kunt u zich richten tot het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). 

Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is voor vragen van patiĆ«nten bereikbaar via een online formulier op de voorlichtingswebsite Allesoverhetgebit.nl.