Implantaten

Implantaten zijn kunstwortels die de tandarts als een schroef in de boven- of onderkaak aanbrengt op plaatsen waar tanden of kiezen ontbreken. Op implantaten kan de tandarts een kroon, een brug of een prothese maken. De implantaten zorgen dan voor het houvast. Dit vakgebied noemen tandartsen implantologie en tandartsen die zich daarin hebben gespecialiseerd noemen zich tandarts-implantoloog.

Vóór het plaatsen van implantaten is altijd uitgebreid vooronderzoek nodig en soms is het nodig eerst te zorgen voor voldoende bot (ophoging bodem bijholte, kaakverbreding). Het oogsten van eigen botweefsel van elders in het lichaam is daarvoor soms nodig.

Op de implantaten komt een (tijdelijk) afdekschroefje (abutment). Na vastgroeien van het implantaat wordt hierop een constructie gemaakt (mesostructuur) waarop de tandarts een kroon, brug of een prothese kan aanbrengen. Tandartsen en tandprothetici noemen dat de suprastructuur.