Consultatie

Bij een periodieke controle consult zal de tandarts onderzoek doen en daarover met de patiënt overleggen. Een eerste consult zal het karakter hebben van kennismaking (intake): een globaal onderzoek en het bespreken van wat er verder kan gebeuren.

Bij een kennen tandarts en patiënt elkaar al langer en onderzoekt de tandarts de mond om te beoordelen of er preventie of behandeling nodig is. Het is normaal dat tandartsen daarbij periodiek de tandvleestoestand bepalen en röntgenfoto’s maken die altijd met de patiënt besproken moeten worden.

Een patiënt kan de tandarts bezoeken als hij pijn of ergens last van heeft in zijn mond. De tandarts zoekt dan naar de oorzaak en biedt de patiënt passende eerste hulp en maakt afspraken over het vervolg. Onder dit probleemgericht consult vallen ook kleine chirurgische ingrepen.

Van een multidisciplinair consult is sprake als medische en tandheelkundige deskundigen gezamenlijk een patiënt beoordelen bijvoorbeeld voor het opstellen van een behandelplan.